fbpx

אנרגיה סולארית

קבוצת דוראל אנרגיה מחלוצות הענף הסולארי בישראל, הקימה וחיברה לרשת החשמל את המתקן הסולארי המסחרי הראשון על פי הסדרות רשות החשמל וממשיכה להתקדם ולהיות ממובילות התחום.

בשוק הגלובלי, החברה מפתחת באופן נמרץ מיזמי ענק בארה"ב ובאירופה בהיקפים של מאות מגה וואט לכל מתקן ורואה בפעילות זו מנוע צמיחה משמעותי לעסקיה.

בישראל, החברה מפתחת, מקימה, מתפעלת ומחזיקה מתקנים סולאריים קרקעיים, מתקנים סולאריים על גבי מאגרים ובריכות דגים, מתקנים על גבי גגות מסחריים ומעל חלקות חקלאיות.

דוראל אנרגיה מובילה בישראל את תחום האגרו-וולטאי עם מיזם "מטעי דוראל", פיתוח ייחודי שמשלב חקלאות מתקדמת ואנרגיה סולארית באותו תא שטח.

לאורך השנים, קבוצת דוראל אנרגיה הקימה, מחזיקה ומתפעלת בישראל מתקנים בהיקף של מאות מגה וואט ומקדמת כ- 8,000 מגה וואט נוספים המצויים בשלבים שונים של הליכי תכנון.

לחברה מוניטין ורקורד מוכח בזכייה במכרזי רשות החשמל בשנים האחרונות המאפשר לחברה להעביר פרויקטים רבים משלב הפיתוח לשלבי מימון, הקמה, חיבור לרשת החשמל ותפעול.

הקשר האמיץ של קבוצת דוראל אנרגיה עם הסביבה הכפרית, לרבות התקשרויות עם למעלה מ- 200 קיבוצים ומושבים ממצב את דוראל אנרגיה כמובילת שוק האנרגיה הסולארית במדינת ישראל ומקדם את שותפיה במגזר הכפרי לקראת עצמאות אנרגטית מלאה.

אנרגיה סולארית
אנרגיה סולארית
נגן
קולטי שמש

 MAMMOTH Solar

הספק: 1.6GW | סטאטוס: בפיתוח | מועד צפוי להקמה: 2022 | היקף השקעות צפוי: 1.3 מיליארד דולר

דגל ארהב
נגן
תצלום אוויר

דרום איטליה Mazzarino

הספק: 120MW | סטאטוס: בפיתוח | מועד צפוי להקמה: 2022 | היקף השקעות צפוי: 100 מיליון אירו

דגל איטליה
נגן
קולטי שמש תצלום על

הדרי שאן, עמק המעיינות

הספק: 200MW | סטאטוס: תכנית מאושרת | מועד צפוי להקמה: 2022 (צפי להליך תחרותי/הסדרת תעריף קבוע) | היקף השקעות צפוי: 600 מיליון ₪

דגל ישראל
נגן
שדה קולטי שמש

קיבוץ כרמיה

הספק: 14MW | מועד הפעלה מסחרית: 2021 | עלות הקמה: 40 מיליון ₪

דגל ישראל
נגן
מפעל תצלום על

קיבוץ בית העמק

הספק: 7MW | מועד הפעלה מסחרית: 2019 | היקף השקעות מצטבר: 30 מיליון ₪

דגל ישראל
נגן
קולטי שמש על גגות מפעל

יישובי חבל מעון

הספק: 5MW | מועד הפעלה מסחרית: 2020 | היקף השקעות מצטבר: 15 מיליון ₪

דגל ישראל
נגן
קולטי שמש

קיבוץ כפר המכבי

הספק: 500KW | מועד הפעלה מסחרית: 2019 | היקף השקעות מצטבר: 2.5 מיליון ₪

דגל ישראל
נגן
מפעל אנרגיה סולארית

רפת העמק

הספק: כ- 4MW | מועד הפעלה מסחרית: 2015 | היקף השקעות מצטבר: 45 מיליון ₪

דגל ישראל