פאנלים סולארים

דיווחים מידיים

28/12/2020

זכייה במכרז רשות החשמל להקמת מתקנים לייצור חשמל בשילוב אגירה

27/12/2020

חתימה על מזכרי הבנות לייזום פרויקטים משותפים בפולין בהספק מצרפי של כ-420 מגה-וואט

16/12/2020

נחתם תיקון להסכם מיזם משותף בארה"ב

09/12/2020

התקשרות בהסכם עם חברת פינרג'י

29/11/2020

פרסום אנליזה ראשונית ע"י פרוסט אנד סאליבן

18/11/2020

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ החל להיות בעל עניין

12/11/2020

מו"מ והתקשרות במזכר הבנות עם חברת פינרג'י בע"מ

09/11/2020

הדרי שאן - אישור קבינט הדיור לתכנית לתשתית לאומית מס' 97

08/11/2020

הרחבת הפעילות הפוטו וולטאית - מטעי דוראל

15/10/2020

תוצאות הנפקת מניות למוסדיים על-פי דוח הצעת מדף מיום 15.10.2020

1 2