fbpx
פאנלים סולארים

דיווחים מידיים

18/03/2021

אישור ערכאה תכנונית לחטיבת קרקע נוספת באינדיאנה ארה"ב

14/03/2021

חתימה על הסכם לייזום פרויקטים ברומניה בהספק של כ-300 מגה-וואט

07/03/2021

חתימת הסכמי קרקע להקמת פרויקטי PV בהספק מצרפי של כ-800 מגה ואט (DC)במדינות אילינוי ופנסילבניה, ארה"ב

07/02/2021

העמקת והרחבת פעילות בתחום אגירת אנרגיה וניהול רשתות חשמל

28/12/2020

זכייה במכרז רשות החשמל להקמת מתקנים לייצור חשמל בשילוב אגירה

27/12/2020

חתימה על מזכרי הבנות לייזום פרויקטים משותפים בפולין בהספק מצרפי של כ-420 מגה-וואט

16/12/2020

נחתם תיקון להסכם מיזם משותף בארה"ב

09/12/2020

התקשרות בהסכם עם חברת פינרג'י

29/11/2020

פרסום אנליזה ראשונית ע"י פרוסט אנד סאליבן

18/11/2020

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ החל להיות בעל עניין

1 2 3