fbpx
פאנלים סולארים

דיווחים מידיים

26/06/2022

הסכם עם "הפניקס" ו"אמפא" לשיתוף פעולה בתחום אגירת חשמל וניהול טעינת סוללות לרכבים חשמליים

14/06/2022

סגירה פיננסית בסך של כ-390 מיליון דולר עם Deutsche Bank לפרויקט אינדיאנה צפון

14/06/2022

הסכם שותף מס בסך של כ-175 מיליון דולר עם Bank of America עבור פרויקט אינדיאנה צפון

12/04/2022

עדכון אנליזה (פרוסט) בעקבות פרסום דוחות כספיים, מחיר היעד נותר 23.6 ש"ח למניה - אנגלית

12/04/2022

עדכון אנליזה (פרוסט) בעקבות פרסום דוחות כספיים, מחיר היעד ללא שינוי - 23.6 ש"ח למניה

10/04/2022

מכירת מלוא החזקות החברה באנרפוינט ישראל בע"מ

23/03/2022

חתימת שני הסכמים נוספים למכירת חשמל, בהספק מצטבר של כ-530 מגה-וואט (DC), עבור המחצית השנייה של פרויקט אינדיאנה מרכז ופרויקט Goonies פנסילבניה

20/03/2022

חתימת הסכם למכירת חשמל עבור כ-360 מגה-וואט (DC) מפרויקט אינדיאנה מרכז

08/03/2022

חתימת הסכם EPC וצו תחילת עבודות הקמה בפרויקט Mammoth North באינדיאנה

22/02/2022

חתימה על מזכר הבנות עם "הפניקס" ו"אמפא" לשיתוף פעולה בתחום אגירת אנרגיה וטעינת רכבים חשמליים

1 2 3 7