fbpx
פאנלים סולארים

דיווחים מידיים

22/06/2021

עדכון אנליזה (פרוסט) בעקבות פרסום דוחות כספיים, מחיר היעד 23.6 ש"ח למניה

22/06/2021

Update Analysis (FROST) following financial report, target price - NIS 23.6

13/06/2021

הסכם לרכישת פאנלים פוטו-וולטאיים בסכום של כ-455 מיליון ש"ח לשלב א' בפרויקט Mammoth אינדיאנה, ארה"ב

06/06/2021

השלמת עסקה עם תאגיד בבעלות מגדל חברה לביטוח בע"מ להשקעה בחברת הבת בארה"ב

25/05/2021

התקשרות בהסכם מחייב עם מגדל חברה לביטוח בע"מ להשקעה בחברת הבת בארה"ב

18/05/2021

חתימת הסכם לייזום ופיתוח פרויקטים סולאריים בדנמרק בהספק מצרפי של כ-360 מגה-וואט

12/05/2021

חתימה על הסכמים עם צדדי ג' לייזום פרויקטים בפולין בהספק מצרפי של כ-370 מגה-וואט

03/05/2021

חתימת מזכר הבנות עם מגדל חברה לביטוח להשקעה בחברת הבת בארה"ב

20/04/2021

עדכון אנליזה פרוסט בגין דוחות כספיים לשנת 2020 - מחיר היעד הינו 21.9 ש"ח למניה

21/03/2021

חתימת הסכם למכירת חשמל בגין השלב הראשון בפרויקט אינדיאנה ארה"ב

1 2 3 4