fbpx

קיימות

קבוצת דוראל אנרגיה, כחלוצת האנרגיה הסולארית בישראל, מחוייבת לשמירה על ערכי הנוף והסביבה בדרך של שילוב שיקולים סביבתיים, נופיים, חברתיים וכלכליים בתהליכי קבלת ההחלטות ובכל תחומי הפעילות, להבטחת איכות הסביבה כיום ובדורות הבאים.

 

  • תכנון ותפעול המתקנים תוך הקפדה על הפחתת ההשפעות הסביבתיות.
  • אימוץ טכנולוגיות מוכחות וכלכליות הטובות ביותר.
  • שימוש מושכל במשאבי הטבע.

 

קבוצת דוראל אנרגיה מאמינה כי פיתוח מערכות אנרגיה מתחדשת בא לענות הן על צרכי האדם והן על צרכי הסביבה שבה הוא חי, תוך שמירה על המשאבים, לטובת הדורות הבאים.

 

ESG

אנו גאים להציג את דוח האחריות התאגידית הראשון של דוראל, לשנת 2021.

הדוח משקף את פעילותנו בשנה זו בנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי ומבטא את המחוייבות שלנו לסביבה, לקהילה ולכלל מחזיקי העניין שלנו.

 

לדוח ESG המונגש של דוראל

לדוח ESG של דוראל

 

תמונה קיימות

אנרגיה ירוקה

נתח שוק - 7%

מאנרגיות מתחדשות

850MKg

חסכון של פליטות פחמן דו-חמצני

1.5TW/H

היקף ייצור החשמל הנקי ע"י דוראל

חווה סולארית