fbpx

אגירת אנרגיה – DoralTV

ייצור חשמל באמצעות השמש מתאפשר כיום כל עוד השמש זורחת, אך מה עושים כשמייצרים יותר חשמל ממה שצריכים, או בשעות בהן השמש כבר שקעה? כאן נכנסים לתמונה פתרונות האגירה.

ענף אגירת החשמל הינו אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים הצפויים במשק וכמי שמובילים את התחום בישראל לאחר שתי זכיות גדולות במכרזי רשות החשמל, אנו פועלים למימוש הפוטנציאל במסגרת הפרויקטים שאנו מפתחים.

מוזמנים לצפות בדיון בהשתתפות יקי נוימן, מנכ"ל דוראל, דורית בנט, מנכ"לית אילת אילות אנרגיה מתחדשת ודיויד מאייר, מנכ"ל חברת פינרג'י: