fbpx

ברוכים הבאים

דוראל קשרי משקיעים

מי אנחנו

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת הינה חברה יזמית, חדשנית בתחום האנרגיה המתחדשת ותשתיות סביבתיות בישראל ובעולם הפועלת משנת 2007.

חזון החברה הינו ייצור היקפים משמעותיים של אנרגיה ממקורות מתחדשים והתמקדות בפיתוח, מימון, הקמה, תחזוקה ובעלות לטווח ארוך של מתקני אנרגיה מתחדשת תוך הקפדה על ערכי מצוינות, איכות ושמירה על ערכי הסביבה.

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת פועלת בשלל תחומי האנרגיה המתחדשת ביזום ופיתוח מיזמי אנרגיה – מתקנים סולאריים קרקעיים, על גבי מאגרים ומתקני המוקמים על גגות. בנוסף פועלת הקבוצה ביזום, פיתוח והקמה של מתקני תשתית וטיפול בפסולת, אנרגיית רוח ומתקנים לייצור חשמל בגז טבעי, וזאת בשיתוף פעולה פורה וארוך טווח עם המגזר הכפרי.

החברה מביאה את יתרונותיה ביכולות היזום ופיתוח המיזמים לשוק הגלובלי ופועלת באופן נמרץ לפתח את עסקיה ברחבי העולם הן בתחום אנרגיה מתחדשת – אנרגית שמש ואנרגיית רוח, והן בתחום הטיפול בתשתיות סביבה – טיפול בשפכים.

המאמץ העולמי המשותף למניעת ההתחממות הגלובלית, אשר תחום האנרגיה המתחדשת מהווה את אחד ממרכיבי היסוד שלו, הופך את ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות למשאב הכרחי ומהווה אתגר קיומי מרכזי בימינו. על פי מגמה זו, התחום מהווה מנוע צמיחה עולמי. החברה רואה בכך הזדמנות וממצבת את עצמה כמובילת שוק בארץ ובעולם כשהיא מביאה עמה, ניסיון, תעוזה וחדשנות.

קשרי משקיעים צור קשר

מיכל וייס-נבון
סמנכ"ל קשרי משקיעים בקבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת

משרד: 074-7876888

Michal@doral-energy.com

עמוד צוות >