fbpx

שומרים עליכם ועל הסביבה

גדר סולארית דוראל

גדר סולארית דוראל כל הזכויות שמורות

מיזם חדש מבית דוראל:

גדר סולארית
פתרון גידור ואבטחה חדשני בשילוב הפקת חשמל מאנרגיה סולארית

דוראל תקים גדר היקפית, ללא כל השקעה מצדכם, שלצד פתרונות אבטחה תייצר גם אנרגיה סולארית
  • פתרון להתמודדות עם טרור חקלאי ופשיעה: גדר חכמה הכוללת מערכות תאורה, צילום היקפי, ציוד אינדוקטיבי ועוד.
  • הגדר הסולארית של דוראל מיועדת לקיבוצים, מושבים, ישובים קהילתיים, שטחי מטעים, שטחי תעשייה, מתחמים לוגיסטיים וכו'.
  • ניצול מיטבי של הקרקע ליצירת אנרגיה מתחדשת בשילוב מתקני אגירה וניהול רשת החשמל המקומית.
  • דוראל תישא בעלויות הקמת הגדר ללא השקעה מצד היישוב

ליצירת קשר ופרטים נוספים:

orf@doral-energy.com