fbpx

קבוצת דוראל

אנרגיה של חדשנות

קבוצת דוראל אנרגיה יוזמת, מפתחת, מקימה ומתפעלת פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת

אנרגיה של עוצמה

13

שנות פעילות

180+

שותפויות בארץ ובעולם

כ-500

פרוייקטים מחוברים

כ- 3,500MW+

פרוייקטים בפיתוח

אנרגיה

אנרגיה של קידמה

מטעי דוראל
<<< מטעי דוראל

חקלאות מתקדמת פוגשת
אנרגיה מתחדשת

אגירת אנרגיה
<<< נרגיה מתקדמת אגירה

זכייה משמעותית בהליך תחרותי
המשלב מתקנים סולאריים
ואגירת חשמל בכ- 202-270MW

אנרגיה סולארית
<<< אנרגיה סולארית

היקף מתקנים בהפעלה / הקמה כ- 484-552MW
היקף מתקנים בפיתוח מתקדם ובייזום – כ-3,760MW (בישראל, אירופה וארה"ב)

אנרגיית רוח
<<< אנרגיה מתקדמת רוח

טורבינות רוח גדולות בייזום –
כ- 250MW
הוקמו טורבינות בינוניות
בקיבוץ מעלה גלבוע

תשתיות סביבתיות
<<< תשתיות סביבתיות

מתקנים בהקמה –
קיבוץ להב וקיבוץ מעלה גלבוע
מתקנים בייזום כ-15MW

דוראל-טק
<<< דוראל-טק

זרוע החדשנות והשקעות
של דוראל אנרגיה

אנרגיה גלובלית

ישראל

מחוברים, בהקמה, לקראת הקמה ולאחר זכייה בהליכים תחרותיים – MW 484-552

הספק בפיתוח מתקדם – MW895

הספק בייזום – MW2,450

איקון מפה

איטליה

הספק בפיתוח מתקדם -MW19

הספק בייזום – MW420

 

איקון מפה

ארה״ב

הספק בפיתוח מתקדם – MW540

הספק בייזום – MW1,424

איקון מפה

פולין

הספק בהקמה – MW25

הספק בייזום – MW400

איקון מפה

רומניה

הספק בייזום – MW300

איקון מפה

דנמרק

הספק בייזום: כ- 360 MW

איקון מפה
מפה עולמית