fbpx

קבוצת דוראל

אנרגיה של חדשנות

קבוצת דוראל אנרגיה יוזמת, מפתחת, מקימה ומתפעלת פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת

אנרגיה של עוצמה

15+

שנות פעילות

200+

שותפויות בארץ ובעולם

כ-500

פרויקטים מחוברים

כ- 15,193MW+

צבר פרויקטים

אנרגיה

אנרגיה של קידמה

מטעי דוראל
<<< מטעי דוראל

חקלאות מתקדמת פוגשת
אנרגיה מתחדשת

אגירת אנרגיה
<<< נרגיה מתקדמת אגירה

זכייה משמעותית בהליך תחרותי
המשלב מתקנים סולאריים
ואגירת חשמל בכ- 202-270MW

אנרגיה סולארית
<<< אנרגיה סולארית

היקף מתקנים מחוברים/ בהקמה/ לאחר הבטחת תעריף כ- 1993MW
היקף מתקנים בפיתוח מתקדם ובייזום – כ-7,970MW (בישראל, אירופה וארה"ב)

הספקת חשמל ירוק
<<< הספקת-חשמל-ירוק

דוראל מספקת חשמל נקי ממאות מתקני האנרגיה המתחדשת של החברה

תשתיות סביבתיות
<<< תשתיות סביבתיות

מתקן פעיל בקיבוץ להב
מתקן בהקמה בקיבוץ מעלה גלבוע
מתקנים בייזום כ-15MW

דוראל-טק
<<< דוראל-טק

זרוע החדשנות והשקעות
של דוראל אנרגיה

אנרגיה גלובלית

ישראל

מחוברים, בהקמה, לקראת הקמה ולאחר זכייה בהליכים תחרותיים – MW 484-552

הספק בפיתוח מתקדם – MW895

הספק בייזום – MW2,450

MAP

איטליה

הספק בפיתוח מתקדם -MW19

הספק בייזום – MW519

 

MAP

ארה״ב

הספק בהקמה – MW480

הספק בפיתוח מתקדם – MW960

הספק בייזום – MW4,660

MAP

פולין

הספק בהקמה – MW25

הספק בייזום – MW431

MAP

רומניה

הספק בייזום – MW563

MAP

דנמרק

הספק בייזום: כ- 340 MW

MAP
מפה עולמית