קבוצת דוראל

אנרגיה של חדשנות

קבוצת דוראל אנרגיה יוזמת, מפתחת, מקימה ומתפעלת פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת

אנרגיה של עוצמה

13

שנות פעילות

150+

שותפויות בארץ ובעולם

400+

פרוייקטים מחוברים

כ- 3,000MW+

פרוייקטים בפיתוח

אנרגיה

אנרגיה של קידמה

אנרגיית רוח
<<< אנרגיה מתקדמת רוח

טורבינות רוח גדולות בייזום –
כ- 250MW
הליכי הקמה מתקדמים של
טורבינות בינוניות

אנרגיה סולארית
<<< אנרגיה מתקדמת שמש

היקף מתקנים בהפעלה / הקמה כ- 250MW
היקף מתקנים בייזום ובפיתוח – כ-2,500MW (בישראל, איטליה וארה"ב)

גז טבעי
<<< גז טבעי

זכייה בהליך התחרותי
לשנת 2019 בכ-15MW

אגירת אנרגיה
<<< נרגיה מתקדמת אגירה

זכייה משמעותית במכרז ייעודי
המשלב מתקנים סולאריים ואגירת חשמל

תשתיות סביבתיות
<<< תשתיות סביבתיות

מתקנים בהקמה –
קיבוץ להב וקיבוץ מעלה גלבוע
מתקנים בייזום כ-15MW

אנרגיה גלובלית

ישראל

מחוברים, בהקמה, לקראת הקמה ולאחר זכייה בהליכים תחרותיים – MW 241

הספק בפיתוח מתקדם – MW347

הספק בייזום – MW431

איקון מפה

איטליה

הספק בייזום – MW290

איקון מפה

ארה״ב

הספק בייזום – MW1,485

איקון מפה
מפה עולמית