fbpx

קבוצת דוראל

אנרגיה של חדשנות

קבוצת דוראל אנרגיה יוזמת, מפתחת, מקימה ומתפעלת פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת

אנרגיה של עוצמה

14+

שנות פעילות

200+

שותפויות בארץ ובעולם

כ-500

פרוייקטים מחוברים

כ- 9,400MW+

צבר פרויקטים

אנרגיה

אנרגיה של קידמה

מטעי דוראל
<<< מטעי דוראל

חקלאות מתקדמת פוגשת
אנרגיה מתחדשת

אגירת אנרגיה
<<< נרגיה מתקדמת אגירה

זכייה משמעותית בהליך תחרותי
המשלב מתקנים סולאריים
ואגירת חשמל בכ- 202-270MW

אנרגיה סולארית
<<< אנרגיה סולארית

היקף מתקנים מחוברים/ בהקמה/ לאחר הבטחת תעריף כ- 1923MW
היקף מתקנים בפיתוח מתקדם ובייזום – כ-4,642MW (בישראל, אירופה וארה"ב)

אנרגיית רוח
<<< אנרגיה מתקדמת רוח

טורבינות רוח גדולות בייזום –
כ- 250MW
הוקמו טורבינות בינוניות
בקיבוץ מעלה גלבוע

תשתיות סביבתיות
<<< תשתיות סביבתיות

מתקנים בהקמה –
קיבוץ להב וקיבוץ מעלה גלבוע
מתקנים בייזום כ-15MW

דוראל-טק
<<< דוראל-טק

זרוע החדשנות והשקעות
של דוראל אנרגיה

אנרגיה גלובלית

ישראל

מחוברים, בהקמה, לקראת הקמה ולאחר זכייה בהליכים תחרותיים – MW 484-552

הספק בפיתוח מתקדם – MW895

הספק בייזום – MW2,450

MAP

איטליה

הספק בפיתוח מתקדם -MW19

הספק בייזום – MW420

 

MAP

ארה״ב

הספק בהקמה – MW480

הספק בפיתוח מתקדם – MW720

הספק בייזום – MW1,424

MAP

פולין

הספק בהקמה – MW25

הספק בייזום – MW400

MAP

רומניה

הספק בייזום – MW300

MAP

דנמרק

הספק בייזום: כ- 360 MW

MAP
מפה עולמית