קיימות

קיימות

דוראל למען הקהילה והסביבה

community_icone

קהילה

אנו בדוראל מאמינים שחברה עסקית מצליחה היא חברה תורמת, אכפתית ושותפה לעשייה חברתית. ההשפעות החיוביות שלנו על הקהילה עומדות על שני עמודי תווך – פיתוח כלכלי-חברתי של האזורים שבהם אנו פועלים ותרומה והשקעה בקהילה המקומית, לצד עידוד ותמיכה במצוינות טכנולוגית וספורטיבית.

אנרגיה נקייה

סביבה

דוראל היא חלוצת האנרגיה הסולארית בישראל, והיא מחויבת לשמירה על ערכי הנוף והסביבה באמצעות שילוב שיקולים סביבתיים, נופיים, חברתיים וכלכליים בתהליכי קבלת ההחלטות ובכל תחומי הפעילות, להבטחת איכות הסביבה כיום ולדורות הבאים.

הפחתת פליטות פחמן

אחריות תאגידית

מאז הקמת החברה אנו משלבים בפעילותנו היבטי ESG ומתמקדים בפעילות היוצרת ערך מוסף סביבתי. מאז ומתמיד פעלנו לפיתוח פתרונות בסוגיית משבר האקלים, בדגש על חדשנות טכנולוגית ואנרגיה מתחדשת, תוך חיזוק ופיתוח האזורים והיישובים שבהם אנו פועלים. הניתוח המקיף בדוח לשנת 2022.

אחריות סביבתית

דוראל למען הסביבה

פעילות הליבה של דוראל תומכת בסביבה, והחברה מאמינה שבאחריותה ליישם קיימות סביבתית לאורך כל שרשרת הערך. החברה מקפידה על ציות לתקנות הסביבתיות בכל המדינות שבהן היא פועלת, ועובדת יחד עם יועצי ונציגי רגולציה כדי למקסם את ערכי הגנת הסביבה. בעת ההקמה וההפעלה של המתקנים באתרים שונים דוראל שוקלת את ההשפעות על החי והצומח המקומיים, ויוצרת מנגנונים שמטרתם למתן השלכות שעלולות להיות מזיקות. החברה הבת דוראל-טק בוחנת פיתוח והשקעה בפתרונות מיחזור חדשניים לבלאי בעקבות השימוש בלוחות הסולאריים, בממירים ובסוללות.

דוראל פועלת לפיתוח ולקידום טכנולוגיות חדשניות מוטות קיימות סביבתית וליישומן בפרויקטים שהיא מקימה באמצעות החברות הבנות דוראל תשתיות סביבתיות ודוראל-טק. יישומים אלה ידידותיים לסביבה והם משפיעים על צמצום פליטות גזי חממה, על ייעול בצריכת מים ועל צמצום הזיהום הנגרם מפסולת ומשפכים. דוגמה לכך הן מערכות הביו-גז המספקות פתרון קצה כולל לפסולת חקלאית, לפרש בעלי חיים ולפסולת אורגנית כחלופה להובלה ולהטמנה של הפסולת באתרי הטמנה המתפרסים על פני שטחים נרחבים ויוצרים מפגעים סביבתיים שונים.

אנרגיה נקייה

אנרגיה נקייה

ייצרנו עד כה כ-565 GWh חשמל ירוק

הפחתת פליטות פחמן

הפחתת פליטות פחמן

חסכנו כ-222 אלף טונות פחמן דו חמצני

ריאות ירוקות

ריאות ירוקות

שווה ערך ל-6.6 מיליון עצים שניטעו

ESG

דוח אחריות תאגידית

הדוח מציג את הפעילות הענפה של דוראל לשנת 2022 וסוקר את היבטי הסביבה, החברה והממשל התאגידי (ESG) בפעילותנו. מאז הקמת החברה אנו משלבים היבטי ESG באופן אינטגרלי בפעילותנו, ומתמקדים בפעילות היוצרת ערך מוסף סביבתי. מאז ומתמיד פעלנו בדוראל לפיתוח פתרונות בסוגיית משבר האקלים, בדגש על חדשנות טכנולוגית ואנרגיה מתחדשת, תוך חיזוק ופיתוח האזורים והיישובים שבהם אנו פועלים. ייעודה של החברה הוא להמשיך ולתרום לצמצום השפעות משבר האקלים בישראל ובעולם באמצעות ייצור אנרגיות נקיות ובתרומה לפיתוח טכנולוגיות ותהליכים חדשניים "נקיים".

לדוח השכר לשנת 2022 לחצו כאן

לדוח המלא

דוחות ESG קודמים

דוח ה- ESG לשנת 2021

צרו קשר