פיננסים

מידע למשקיעים

דוחות רבעוניים

מידע למשקיעים

סיכום רבעון 2 בשנת 2023

סיכמנו את המחצית הראשונה של 2023 עם עלייה משמעותית בהספק המתקנים המחוברים והמוכנים לחיבור. וזו רק ההתחלה – אנו צופים קצב חיבורים מואץ עד סוף שנת 2024, אשר יעמיד את הספק המתקנים המחוברים ו/או המוכנים לחיבור על 1.6 GWp בשילוב 2.3 GWh אגירת אנרגיה.
*ההכנסות השנתיות של הפרויקטים הבשלים, אשר חוברו לרשת או צפויים להתחבר בחודשים הקרובים, צפויות לעמוד על למעלה מ-700 מיליון בשנת 2024 ולמעלה מ-1.1 מיליארד ש"ח בשנת 2025

צרו קשר