פיננסים

מידע למשקיעים

דוחות רבעוניים

מידע למשקיעים

סיכום רבעון 3 בשנת 2023

סיכמנו את המחצית הראשונה של 2023 עם המשך צמיחה בתוצאות. מתקני החברה ממשיכים לפעול כסדרם לכל אורך מלחמת חרבות ברזל ולספק חשמל לרשת החשמל בישראל, למעט מתקנים בודדים שספגו פגיעה זניחה. בארה"ב ובאירופה נמשכת פעילות החברה כסדרה.
תנופת ההקמות בה אנו נמצאים בישראל, ארה"ב ואירופה, תביא עמה צמיחה משמעותית בהכנסות החזויות של החברה כבר בשנת 2024 ל-673 מיליון ש"ח ולמעלה מ-1.5 מיליארד ש"ח בשנת 2026.

צרו קשר