פיננסים

מידע למשקיעים

דוחות רבעוניים

מידע למשקיעים

מזכר הבנות להשקעה הונית בסך 400 מיליון $ בחברה הבת בארה"ב

קבוצת דוראל מודיעה על השקעה הונית של גוף בינלאומי מוביל בסך של 400 מיליון דולר בDoral LLC. ההתקשרות מבטיחה ל-Doral LLC את ההון הנדרש להשלמתם של פרויקטים בהספק משמעותי במיוחד של כ-2 גיגה-וואט ובעלות מוערכת של כ-2 מיליארד דולר.

העסקה מהווה צעד נוסף בהגשמת אסטרטגיית הצמיחה והפיתוח של החברה מראשית דרכה, לבניית פלטפורמת ייזום עצמאית חזקה בארה"ב, עם שותפים פיננסיים מובילים, והיא מבטיחה גיוון משמעותי של מקורות המימון של החברה. קו האשראי של Apollo ימשיך לעמוד כרשת ביטחון ל-Doral LLC, שלא צופה משיכות נוספות ממנו.

מידע למשקיעים

סיכום רבעון 1 לשנת 2024

אנו מסכמים את הרבעון הראשון לשנת 2024 עם המשך תנופה בהקמות ובחיבורים, כאשר הספק המתקנים המחוברים והמוכנים לחיבור עומד על MWp 1,027 בשילוב MWh 769 אגירת אנרגיה. הצבר הבשל הכולל של החברה עומד על MWp 2,871 בשילוב MWh 2,489, כאשר לחברה מלוא ההון העצמי הנחוץ להקמת מתקנים אלו.
ההכנסות השנתיות מפרויקטים בשלים ומסחר בחשמל צפויות להמשיך לטפס, כאשר החברה צופה כי ההכנסות תחצנה את רף המיליארד ש"ח כבר בשנה הבאה.

צרו קשר