פיננסים

מידע למשקיעים

דוחות רבעוניים

מידע למשקיעים

דוח מסכם לרבעון 1 בשנת 2023

דוראל מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2023 וממשיכה בתנופת ההקמות.

יקי נוימן, מנכ"ל דוראל: "אנו ממשיכים לפעול על פי תוכניות העבודה שלנו, הכוללות הקמות מסיביות של פרויקטים בארץ ובעולם, לצד חתימה על הסכמים משמעותיים וארוכי טווח למכירת חשמל ירוק, המהווים מנועי צמיחה מרכזיים לקבוצה. במהלך הרבעון חתמנו על הסכמי מכירת חשמל לשנים רבות עם ICL, מליסרון ומגדל, שיחלו להניב לנו הכנסות מהותיות כבר ב-2024. לצורך המשך פרישת התשתיות במתקני הייצור והאגירה שלנו, חתמנו בחודש שעבר על הסכם מימון ראשון מסוגו בסכום כולל של למעלה ממיליארד ש"ח עם קונסורציום מלווים בראשות בנק מזרחי. אנו מאמינים כי הסכם מימון זה יעניק לחברה רוח גבית, יסייע לנו להציג גידול משמעותי בביצועים בשנתיים הקרובות ויהווה בסיס למימון פרויקטי אסדרת השוק, התומכים בהתעצמות החברה."

מידע למשקיעים

דוחות עבר

מצגת לשוק ההון - דוח שנתי, שנת 2022
מצגת לשוק ההון - רבעון 3, שנת 2022
מצגת לשוק ההון - רבעון 2, שנת 2022
מצגת לשוק ההון - רבעון 1, שנת 2022
מצגת לשוק ההון - דוח שנתי, שנת 2021
מצגת לשוק ההון - רבעון 3, שנת 2021

צרו קשר