Group 420 (1)

אנרגיה ירוקה תוצרת הטבע

מספק החשמל הירוק

מספק החשמל הירוק

דוראל חשמל מהטבע

דוראל, ספקית החשמל הירוק הגדולה והמובילה בישראל, מייצרת חשמל נקי במאות מתקניה והתקשרה בהסכמים למכירת חשמל ותעודות ירוקות עם לקוחות מובילים במשק.

שוק החשמל נפתח לתחרות בעקבות תהליך ארוך, שבסופו הוצגה הרפורמה המשמעותית ביותר עד היום בייצור ובשימוש בחשמל. התוצאה המידית של הרפורמה היא שכל צרכן בישראל יכול לבחור ספק אנרגיה שמתאים לו, וכתוצאה מכך גם את מקורו של החשמל המסופק. עלות הייצור של חשמל ירוק משתלמת יותר מחשמל מזהם, גם בהיבט הפרטי וגם בהיבט המשקי, ובכל חיבור של מתקן אנרגיה סולארית ישנה בשורה של ממש לסביבה ולכיס.

דוראל היא חברה יזמית גלובלית, חלוצת האנרגיה הסולארית בישראל. לצד פעילותה הגלובלית, החברה מפעילה ברחבי הארץ מאות פרויקטים מחוברים המייצרים חשמל ירוק ונקי, ויש לה גם מתקנים עם מערכות אגירה בהיקפים הגדולים ביותר במשק הישראלי. כפועל יוצא, החברה תייצר ותספק את כמות החשמל הירוק הגדולה ביותר לצרכנים משמעותיים במשק הישראלי.

דוראל - מספק החשמל הירוק

שאלות נפוצות

מספק החשמל הירוק בתקשורת

עוד על מהפכת החשמל הירוק של דוראל

צרו קשר