default

אנרגיה תוצרת הטבע

קבוצת דוראל

קבוצת דוראל

הסיפור שלנו

קבוצת דוראל היא חברה יזמית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת, הפועלת משנת 2007 ונסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב מאז יוני 2020. החברה פעילה בישראל, בארצות הברית ובאירופה עם מאות מתקנים מניבים והיא ממשיכה להקים ולהוציא לפועל פרויקטים רבים וגדולים המשלבים אנרגיה סולארית ואגירת אנרגיה.
מאז שדוראל הקימה את הפרויקט הסולארי הראשון בישראל לפני כ-15 שנים היא ממשיכה לחדש ולהוביל את התחום באמצעות הקמת מתקן אגירת האנרגיה הראשון בישראל, הפרויקט הראשון המשלב אנרגיה סולארית ואגירת אנרגיה בארץ, הפרויקט האגרו-וולטאי הראשון בישראל המשלב חקלאות ואנרגיה סולארית ועוד. דוראל גם הקימה את המתקן הראשון בישראל לייצור מימן ירוק ומובילה את התחום עם השקעות והסכמים ארוכי טווח.
בשנת 2022 החלה דוראל לספק חשמל ללקוחות עסקיים במסגרת הרפורמה במשק החשמל והתקשרה עם חברות מובילות במשק להספקת חשמל נקי המיוצר בפרויקטים הסולאריים הרבים של החברה ברחבי הארץ. צבר הפרויקטים הגדול ביותר של סולאר בשילוב אגירת אנרגיה שדוראל מחזיקה ומקימה בישראל ממצב את דוראל כמספק החשמל הירוק המוביל בישראל.
בין הפרויקטים הבולטים של קבוצת דוראל בעולם נמצא פרויקט Mammoth Solar, הפרויקט הגדול ביותר בארצות הברית, המוקם על ידי החברה הבת האמריקנית של דוראל וצפוי לייצר כ-1.6 GW (DC) חשמל ירוק על שטח של כ-50 אלף דונמים.
כחברה שחרטה על דגלה את החדשנות והיזמות הקימה דוראל את זרוע חדשנות וההשקעות
דוראל אנרג'י טק ונצ'רס, המשקיעה במיזמים סינרגטיים לתחומי הפעילות של החברה ומשתפת פעולה עם חוקרים מובילים באקדמיה.

הסיפור שלנו

אירועים משמעותיים

הקמת דוראל אנרגיה

הקמת מתקן סולארי ראשון בקיבוץ יטבתה

הנפקת קבוצת דוראל בבורסה לניירות ערך בת"א

הקמת זרוע החדשנות Doral Energy Tech Ventures

פיילוט ראשון של חקלאות סולארית בקיבוץ איילת השחר

חיבור מתקן האגירה הראשון בקיבוץ מעלה גלבוע

השקת פרויקט אינדיאנה בארה"ב

הקמת המתקן הראשון בישראל למימן ירוק

השקת הפרויקט הראשון בישראל המשלב אנרגיה סולארית ואגירת אנרגיה

יציאה לדרך של פרויקט החקלאות הסולארית הראשון בישראל

מציבים את האנשים במרכז

הון אנושי מוביל

בתחילת שנות ה-2000 התחילה לחלחל ההבנה ששינוי האקלים עומד לשנות את פני כדור הארץ ואת חיי בני האדם. בשנת 2007 הגענו למסקנה שאנחנו יכולים לעשות משהו אחר וטוב יותר, לכן הקמנו את חברת דוראל.

החברה מתמקדת בקידום המעבר לשימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים בישראל ובמדינות שונות בעולם. בחרנו לעבוד עם אנשי מקצוע מעולים שמאמינים בחזון שלנו ושרוצים לשפר את שוק האנרגיה ואת העולם. הספקים שעמם אנחנו עובדים הם שותפינו לדרך ואנחנו מאמינים שיש להם תרומה עצומה להצלחת החברה.

היום דוראל מקימה מתקנים לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בכל תחום אנרגיה קיים, ומחויבת לשינוי שעליו חשבנו בתחילת דרכנו.

הסיפור שלנו - תמונה עגולה-3

צרו קשר