אגירת חשמל

הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת הינה דרך הפקת החשמל הנקייה ביותר, החוסכת פליטת מזהמים ובנוסף בשנים האחרונות בישראל מהווה את  דרך הפקת חשמל הזולה ביותר במשק הישראלי.

לצד היתרונות הללו, להפקת חשמל מאנרגיה סולארית קיים חסרון אחד משמעותי והוא התלות המוחלטת בכמות הקרינה ובשעות האור ביממה.

ענף אגירת החשמל הינו אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של החברה.

בשנים האחרונות, מושקעים סכומי עתק במחקר תכנון ופיתוח של טכנולוגיות אגירה מגוונות, אשר צפויות להשתלב באופן טבעי המערך ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות, ובכך לאפשר למתקני ייצור באנרגיה מתחדשת תכונות ייצור הדומות למתקני ייצור קונבנציונאליים, שיבואו לידי ביטוי בזמינות החשמל, בנוסף ליתרונות המובהקים בהפחתת הפליטות ובעלות הפקת החשמל.

הענף מכיל 3 תחומים מרכזיים:

  • מתקני אנרגיה מתחדשת הכוללים מתקני אגירה.
  • מתקנים במסגרת "רגולציית תדר" – אשר מטרתם לסייע למנהל המערכת בייצוב רשתות ההולכה והחלוקה.
  • מתקני אגירה בחצר הצרכן – אשר יאפשרו ייצור חשמל לצריכה עצמית במהלך כל שעות היממה ובכך להגיע לעצמאות אנרגטית מלאה לצרכנים.

"סולאר + אגירה"

הליכים תחרותיים רשות החשמל

רגולציית תדר

סיוע למנהל המערכת בייצוב

BEHIND THE METER