fbpx

אנרגיית רוח

קבוצת דוראל יוזמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיית רוח במספר מוקדים בארץ ובעולם בהיקף של מאות מגה וואט.

החברה מחזיקה בפרויקט בשלבי פיתוח מתקדמים בפנסילבניה ארה"ב, בהיקף של כ 200 מגה וואט, אשר צפוי להשלמת הליך הוצאת האישורים הנדרשים להקמתו בקרוב.

יכולותיה המוכחות של קבוצת דוראל בהנעת תהליכים רגולטוריים וסטטוטוריים במסגרת ייזום פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת ככלל, מקנה לקבוצת דוראל יתרון רב בייזום יעיל ומהיר של הפרויקטים.

בשנים האחרונות, הרוח הינה משאב האנרגיה המתחדשת הנפוץ בעולם ומדינות רבות בעולם מייצרות חשמל נקי באמצעות מתקני רוח בהיקפים נרחבים.

מתקני ייצור חשמל באמצעות אנרגיית הרוח מהווים משאב אנרגיה מתחדשת משלים לאנרגיה הסולארית ובמקומות בהם מנשבות רוחות חזקות, הינם היעילים ביותר בין מתקני האנרגיה המתחדשת.

החברה פועלת בתחום ייצור החשמל מטורבינות בינוניות, במסגרת הסדרת רשות החשמל בנושא, והקימה פרויקט ראשון בשיתוף פעולה עם קיבוץ מעלה גלבוע ועם חברת Northern Power  אשר הינה יצרן הטורבינות הבינוניות הוותיק והמנוסה ביותר בשוק העולמי.

לפרטים נוספים אודות פעילות הרוח של קבוצת דוראל בארה"ב

איקון אנרגיית רוח
טורבינת רוח דוראל
נגן
Pennsilvania, Anthracite Ridge

Pennsilvania, Anthracite Ridge

הספק: 200MW | שנת הקמה: 2021 | סטאטוס: בפיתוח | היקף השקעות: כ- $300M

דגל ארהב
נגן
תחנות רוח

מעלה גלבוע

מס' טורבינות רוח: 8 | שנת הפעלה: 2020 | הסדרה: טורבינות בינוניות | סטאטוס: 4 הוקמו ופועלות

דגל ישראל