יקי נוימן, מנכ"ל דוראל: "הקמות מסיביות של פרויקטים אמורים להניב הכנסות משמעותיות"

דוראל מציגה ברבעון הראשון של 2023 גידול של כ-35% בהכנסות המצרפיות של תאגידי הפרויקטים לכ-25.3 מיליון שקלים | גידול בהון העצמי המיוחס לבעלים לכ-1.985 מיליארד שקלים

מאי 31, 2023 13:50 CEST
Aram
0 דק׳ קריאה