גלובל ביו פאוור חדרה3

הפקת ביו גז

מפעלי הנייר אינפיניה, חדרה

חדרה, ישראל

הפקת ביו גז

תחנת הביו גז במפעלי הנייר אינפיניה שבחדרה (לשעבר נייר חדרה) סוגרת את מעגל המחזור של המפעל באמצעות ייצור חשמל מתחנה המתודלקת בביו גז, שנוצר בתהליך הטיפול בשפכי תעשיית מחזור הנייר.

הפעילות המשולבת של דוראל ושל מפעלי הנייר היא דוגמה לשימוש מיטבי באמצעים טכנולוגיים לטיפול בפסולת נייר וקרטון, ולטיפול בשפכי תהליך ייצור הנייר הממוחזר. התחנה מופעלת באמצעות החברה הבת גלובל ביו פאוור 1.

2 MWp
הספק
2016
מועד הפעלה מסחרית
14 אלף טונות
צמצום פליטת פחמן בשנה

צרו קשר