מתקן צף להפקת אנרגיה סולארית, כפר המכבי

מתקן סולארי צף, קיבוץ כפר המכבי

חשמל ירוק במאגרי מים

מתקן סולארי צף

קיבוץ כפר המכבי

מתקן סולארי שהוקם על מאגר מים גדול של מי שיטפונות הזורמים מנחל ציפורי. המאגר נמצא במרכז הארץ וקרוב לתשתיות של חברת החשמל לישראל, דבר שמקל את תעבורת החשמל לצרכנים.

3.7 MWh
הספק
הליך 1 דו-שימוש גגות ומאגרים
אסדרה
2022
הפעלה מסחרית

צרו קשר