אנרגיה סולארית, כפר ורבורג

פרויקט סולארי, קיבוץ כפר ורבורג

חשמל ירוק מאנרגיית שמש

אנרגיה סולארית

קיבוץ כפר ורבורג

הפרויקט הסולארי בכפר ורבורג הוקם בשטח חקלאי שייעודו הותאם להפקת חשמל ירוק, בשיתוף עם המושב.

זהו פרויקט ייחודי המחולק לשתי חלקות עם חיבור אחד לרשת החשמל, והוא הגדול ביותר מסוגו שדוראל חיברה בחיבור יחיד.

10 MWh
הספק מותקן
7.9 MW
גודל חיבור
100
שטח בדונמים

צרו קשר