להב

קיבוץ להב

מתקן להפקת ביו גז

קיבוץ להב, ישראל

הפקת ביו גז

המתקן בקיבוץ להב הוקם על ידי דוראל תשתיות סביבתיות בשותפות עם קיבוץ להב. הוא מיועד לטיפול בפסולת אורגנית לסוגיה, בעיקר פרש בעלי חיים מרפתות ומלולים מיישובי הסביבה, בשילוב עם פסולת אורגנית חקלאית ומזון מופרדת במקור. החשמל המופק בו נמכר לחברת החשמל באסדרה ל-20 שנים.

ייצור הגז נעשה בתהליך עיכול אנאירובי (Anaerobic Digestion, AD) שבו חיידקים מפרקים פסולת אורגנית. שיטה זו נמצאת בשימוש באלפי מתקנים בעולם ובכמה מתקנים בישראל. תוצרי הפירוק הם גז מתאן המשמש להפעלת מנועי בעירה פנימית, גז בישול וגז בעירה לקיטור. תוצרי התהליך יכולים לשמש דשן אורגני עבור שדות חקלאיים קרובים.

זהו פתרון קצה בר קיימא, מקומי ואזורי, לטיפול בפסולת אורגנית המשולב עם הפקת אנרגיה ירוקה ומתחדשת, התורם תרומה משמעותית להפחתת פליטות גזי חממה.

0.63
הספק/MWp
2021
מועד הפעלה מסחרית
5.5 אלף טונות
צמצום פליטת פחמן בשנה

צור קשר