אגירת אנרגיה, מעלה גלבוע

אגירת אנרגיה, קיבוץ מעלה גלבוע

אגירת חשמל ירוק

אגירת אנרגיה

קיבוץ מעלה גלבוע

רשת החשמל מוגבלת ביכולתה לקלוט את סך ההספק החשמלי המיוצר ממקורות אנרגיה מתחדשים, למשל מערכות סולאריות (PV), ומערכת האגירה בקיבוץ מעלה גלבוע מסייעת להתגבר על מגבלה זו. האנרגיה שנאגרה גם משמשת לצריכה עצמית בשעות הערב, ובאופן זה מקטינה את העומס על רשת החשמל הארצית בשעות שבהן ייצור החשמל נעשה באופן מזהם.

6.2 MWh
הספק אגירה מותקן
100%
ניצול סולארי הודות ליכולת אגירה
2021
הפעלה מסחרית

צרו קשר