פרויקט חקלאות סולארית של דוראל בקיבוץ רבדים

פרויקט אגרו-וולטאי, קיבוץ רבדים

גידול אבוקדו

חלקה ייעודית לאגרו-וולטאי

פרויקט רבדים

פרויקט אגרו וולטאי גדול במסגרת הפיילוטים הארציים, המשולב במחקר של מנהל המחקר החקלאי – מכון וולקני. במתחם עוסקים בגידול זנים שונים של אבוקדו, באופני גידול שונים ותחת מערכות פוטו וולטאיות שונות.

הפרויקט מוביל לאופטימיזציה גבוהה באמצעות תזוזת הפאנלים בהתאם לצורכי הצמח ברמה היומית וברמה השנתית, שגם מגינים על הצמח במצבי אקלים קיצוניים.

2023
הקמה
אבוקדו
סוג גידולים
150
גודל בדונמים

צרו קשר