שדה סולארי

פרויקט סולארי, רומניה

Ștefan Vodă

אנרגיה סולארית

M104R Ștefan Vodă, רומניה

הפרויקט הסולארי ב-Ștefan Vodă מוקם בשיתוף עם יזם מקומי. תחילת הבנייה צפויה במהלך שנת 2023, והוא יוקם סמוך לפרויקט סולארי נוסף שגם בנייתו אמורה להתחיל באותו הרבעון.

הפרויקטים האלה מצטרפים לשאר הפרויקטים המקומיים של דוראל, ויחד הם יספקו חשמל ירוק לרשת הרומנית.

7.9 MWp
הספק
Ștefan Vodă
אתר ההקמה
100
דונמים

צרו קשר