רפת תפן

מתקנים סולאריים על מבנים

גגות וסככות

שימוש משותף

מתקנים להפקת חשמל ירוק על מבנים קיימים

ישראל היא מדינה שטופת שמש רוב ימות השנה ולכן כדאי להקים מתקנים סולאריים להפקת חשמל ירוק על גבי הקרקע, מאגרי מים ושטחים חקלאיים. דוראל פועלת בשיתוף עם יישובים כפריים ברחבי הארץ להקמת מתקנים להפקת חשמל ירוק בהיקף של מאות מגה ואט.

הקמת המתקנים הפוטו-וולטאיים על גגות של מבנים קיימים כמו רפתות, לולים, חניות, מגרשי ספורט וסככות מעניקה רובד נוסף לניצול מיטבי של שטחים פנויים כדי להגיע למיצוי הפוטנציאל הכלכלי הטמון בנכסים אלה.

כמה מהפרויקטים שלנו

גגות וסככות

גגות וסככות, קיבוץ גבעת חיים מאוחד

גבעת חיים מאוחד

דוראל מובילה את קיבוץ גבעת חיים מאוחד לעצמאות אנרגטית באמצעות עשרות מתקנים סולאריים שהוקמו על גגות של מבנים חקלאיים, מבני ציבור וסככות באזורי המסחר והתעשייה.
גלו עוד

נתוני מפתח

8 MWp
הספק
2010
הפעלה מסחרית
6
סוגי אסדרה למתקנים
גגות וסככות, קיבוץ חוקוק

חוקוק

מתקנים להפקת אנרגיה סולארית הוקמו על גגות של מבנים שונים ועל סככות לשימוש חקלאי.
גלו עוד

נתוני מפתח

5MWp
הספק
3.1MWh
הספק אגירה
בית העמק דוראל

בית העמק

ברחבי בית העמק פועלים מתקנים סולאריים שהותקנו על גבי עשרות אלפי מטרים מרובעים של גגות מבנים שונים. 
גלו עוד

נתוני מפתח

9 MWp
הספק
2011
הפעלה מסחרית

צרו קשר