ניקוי לוחות סולאריים

מיטוב תפוקת הפאנלים הסולאריים

תחזוקת מתקנים

תפעול ותחזוקת הפרויקטים

מערכות לייצור אנרגיה מתחדשת הן מערכות "חיות" שדורשות ניטור שוטף, תחזוקה מונעת, ניקוי הפאנלים, טיפול בתקלות ובדיקות תקופתיות שונות כדי להבטיח ביצועים מקסימליים לצד שמירה על בטיחות, רגולציה ותקנות שונות. האתגרים גדולים משמעותית כשמדובר בייצור אנרגיה מתחדשת במרחב הכפרי ובמתארים מיוחדים כמו רפתות, לולים, מתבנים, בריכות דגים ומבני תעשייה.

מחלקת התפעול והתחזוקה בדוראל דואגת להקצות את המשאבים המתאימים ביותר לביצוע המשימות השוטפות לאורך כל חיי המתקנים, ומאמצת טכנולוגיות חדשות שתפקידן לייעל ולשפר את ביצועי המתקנים, להוביל חיסכון כספי ולצמצם סיכונים בטיחותיים.