מאגר כפר מכבי

כיסוי מאגרי מים בלוחות סולאריים

מאגרי מים ובריכות דגים

שימוש משותף במאגרי מים

חדשנות בהפקת אנרגיה

מיעוט שטחי הקרקעות בישראל הוביל לחיפוש אחר פתרונות של שימוש משותף בתא שטח אחד. דוראל מקימה מתקנים להפקת אנרגיה הצפים על פני המים במאגרי מים ובבריכות דגים בגישה חדשנית של שימוש משותף לניצול מיטבי של משאב הקרקע. המאגר בקיבוץ בחן משמש לאגירת מים להשקיית השדות בסביבתו, והפרויקט הסולארי שהקימה בו דוראל הוא הגדול ביותר באזור השרון והמרכז.

דוראל יזמה והקימה עוד מתקנים מהפכניים להפקת אנרגיה באתרים שונים בישראל בהיקף של מאות מגה ואט. השימוש המשותף בקרקע מעניק לחקלאים פתרון ייחודי להפקת אנרגיה בשטח גדול ולשמירה על ייעודה המקורי של הקרקע.

כמה מהפרויקטים שלנו

חשמל נקי על גבי מאגרי מים

מאגר כפר מכבי

כפר המכבי

מתקן סולארי שהוקם על מאגר של מי שיטפונות הזורמים מנחל ציפורי.
גלו עוד

נתוני מפתח

3.7 MWh
הספק
2022
הפעלה מסחרית
הליך 1 דו-שימוש גגות ומאגרים
אסדרה
מאגר טירת צבי

טירת צבי

מתקן צף שהונח על פני בריכות הדגים בקיבוץ שבהן ממשיכים לגדל דגים בלי הפרעה.
גלו עוד

נתוני מפתח

3.7 MWh
הספק
2022
הפעלה מסחרית
הליך 1 דו-שימוש גגות ומאגרים
אסדרה
מתקן סולארי צף, קיבוץ בחן

מאגר בחן

אחד המתקנים הצפים הגדולים בישראל, המאפשר המשך פעילות רגילה של המאגר.
גלו עוד

נתוני מפתח

2023
הפעלה מסחרית
14.5 MWp
הספק
הליך 2 דו-שימוש גגות ומאגרים
אסדרה

צרו קשר